+12 628 22 19 biuropkxxi2.0@pk.edu.pl

Podnosimy poziom doskonałości
w kształceniu

Zapoznaj się z naszą ofertą szkoleń i kursów dzieki którym rozwiniesz swoje umiejętności i nauczysz się nowych rzeczy.

O projekcie

Celem główny projektu jest podniesienie poziomu doskonałości w kształceniu oraz zarządzaniu Politechniką Krakowską (m.in. dzięki dostosowaniu oferty dydaktycznej do potrzeb rynku pracy i społeczeństwa, podniesieniu kompetencji studentów i studentek, zwiększeniu dostępności programów kształcenia w językach obcych dla studentów z Polski oraz dla cudzoziemców, podniesieniu kompetencji kadr dydaktycznych, administracyjnych i zarządczych oraz wsparciu zmian organizacyjnych związanych z dostosowaniem PK do ustawy 2.0.).Projekt jest realizowany w ujęciu programowym – każdy z programów wspiera inny obszar i grupę odbiorców.

Wartość projektu

Programów

Liczba uczestników

Instructors

Programy

PK 4 GOSPO

Modyfikacja kierunków i specjalności we współpracy z praktykami z otoczenia społeczno- gospodarczego.

EXCELLENCE in EDUCATION

Modyfikacja programów kształcenia we współpracy i przy udziale praktyków z
otoczenia gospodarczego na wybranych kierunkach.

PK GO GLOBAL

Uruchomienie programów kształcenia w języku angielskim na wybranych kierunkach II stopnia.

PK GO OUT

Organizacja krajowych wizyt studyjnych w firmach, instytucjach i samorządach z którymi uczelnia współpracuje

ViP PK

Światowej sławy eksperci/wykładowcy prowadzący zajęcia z studentami

PK SUMMER SCHOOL

5 międzynarodowych szkół letnich

OZE PK

Stworzenie i obsługa platformy stanowiącej bazę marteriałów dydaktycznych kierowanych do szerokiej gamy odbiorców

FUTURELAB PK

Interdyscyplinarne zajęcia i szkolenia w tematyce nowoczesnych zagadnień.

MinT - Mastery in Teaching

Podniesienie kompetencji dydaktycznych u pracowników dydaktycznych i naukowo-dydaktycznych.

MinA - Mastery in Administration

Podniesienie kompetencji u pracowników administracyjnych PK.

Mastery in Management

Podniesienie kompetencji zarządczych wśród pracowników kadry zarządzającej PK.

Program Informatyzacji PK

Wdrożenie narzędzi informatycznych do zarządzania
obiegiem dokumentów, wymianą informacji.

Dla kogo jest program?

Studenci

Wsparciem zostaną objęci studenci I i II stopnia studiów stacjonarnych PK.

Kadra administracyjna

Pracownicy administracja centralnej, wydziałowej będą mogli podniesić swoje kompetencje zawodowe uczestnicząc w szeregu szkoleń,

Kadra akademicka

Program rozwoju PK przewiduje działania podnoszące kompetencje pracowników dydaktycznych

Kadra zarządzająca

Dla kadra zarządzającej (rektora, prorektorów, dyrektorów i kierowników jednostek) przygotowano szkolenia i warsztaty podnoszące kompetencje zarządcze i umiejętności managerskie.

Sprawdź i zapisz się już dziś

Zapraszamy do kontaktu:

harmonogram szkoleń 2019biuro projektu