+12 628 22 19 biuropkxxi2.0@pk.edu.pl

Dla kogo?

W projekcie mogą wziąć udział studenci I i II stopnia studiów stacjonarnych, pracownicy dydaktyczni, pracownicy administracji centralnej i wydziałowej oraz kadra kierownicza/zarządzająca.

Studenci

Wsparciem zostaną objęci studenci I i II stopnia studiów stacjonarnych PK. Oprócz zmodyfikowanych programów kształcenia dla studentów PK przygotowano programy szkół letnich w partnerstwie uczelniami z Europy i Stanów Zjednoczonych, a także szeroką ofertę certyfikowanych szkoleń, warsztatów i kursów podnoszących kompetencje zawodowe i językowe. Z kolei dzięki wizytom studyjnym w firmach, instytucjach i samorządach współpracujących z uczelnią przy realizacji projektów badawczo-rozwojowych studenci PK będą mieli jeszcze więcej okazji do bezpośredniego kontaktu z praktyką inżynierską. Temu celowi służyć będzie także powołanie międzywydziałowej pracowni FutureLab PK, w którym – w ramach zespołów projektowych – studenci różnych kierunków, przy wsparciu opiekunów z PK i mentorów z firm, będą rozwiązywać rzeczywiste problemy inżynierskie i realizować konkretne zadania zlecone przez pracodawców.
Zapraszamy do śledzenia aktualnych naborów na szkolenia, warsztaty i wyjazdy studyjne

Kadra akademicka PK

Program rozwoju PK przewiduje działania podnoszące kompetencje pracowników dydaktycznych (m.in. szkolenia i warsztaty z nowoczesnych narzędzi dydaktycznych i wysokospecjalistycznych programów informatycznych, zagraniczne staże dydaktyczne, szkolenia z nauczania w językach obcych i metodami e-learningowymi).
Zapraszamy do śledzenia aktualnych naborów na szkolenia, warsztaty i wyjazdy studyjne

Kadra administracyjna PK

Pracownicy administracja centralnej, wydziałowej będą mogli podniesić swoje kompetencje zawodowe uczestnicząc w szeregu szkoleń, m.in. z języka angielskiego, szkolenia specjalistyczne i studia podyplomowe związane z finansami, kadrami, prawem), warsztaty z umiejętności miękkich (komunikacja, obsługa klienta, autoprezentacja, negocjacje, wystąpienia publiczne), a także certyfikowane kursy (m.in główny księgowy, MS Project, specjalista ds. kadr i płac)
Zapraszamy do śledzenia aktualnych naborów na szkolenia, warsztaty i wyjazdy studyjne

Kadra kierownicza/ zarządzająca PK

Dla kadra zarządzającej (rektora, prorektorów, dyrektorów i kierowników jednostek) przygotowano szkolenia i warsztaty podnoszące kompetencje zarządcze i umiejętności managerskie (m.in. planowanie strategiczne, negocjacje, zarządzanie zmianą, zarządzanie zespołem), konwersacje językowe, szkolenia wspierające zarządzanie.

Sprawdź i zapisz się już dziś

Zapraszamy do kontaktu:

harmonogram szkoleń 2019biuro projektu