+12 628 22 19 biuropkxxi2.0@pk.edu.pl

Materiały dydaktyczne

i monografie

opracowane w ramach projektu Programowanie doskonałości         – PK XXI 2.0. Program rozwoju Politechniki Krakowskiej na lata 2018-22” dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego

Umowa nr POWR.03.05.00-00-z224/17

Geographic Information Systems

Robert Szczepanek

 

environmental engineering

Kraków 2020

Heat Transfer Problems in Heating Systems

Wiesław Zima, Grzegorz Ojczyk

 

energy engineering

Kraków 2020

Municipal Infrastructure

Jarosław Müller

 

environmental engineering

Kraków 2020

Applied Hydraulics.

Introduction and basics

Tomasz Siuta

 

environmental engineering

Kraków 2020

Indoor Air Quality

 

Jarosław Müller, Dorota Skrzyniowska, Renata Sikorska-Bączek

 

environmental engineering

Kraków 2020

Introduction to BIM Concept

 

Jarosław Müller, Nina Szczepanik-Ścisło

 

environmental engineering

Kraków 2020

Introduction to wastewater treatment

 

Jerzy Mikosz

 

environmental engineering

Kraków 2020

Technologies of essential oils

Technologie olejków eterycznych

 

Rafał Rachwalik, Grzegorz Kurowski, Elżbieta Vogt, Otmar Vogt

 

chemia

Kraków 2020

Building Installations

 

Jarosław Müller, Joanna Bąk


 

environmental engineering

Kraków 2020

Selected problems of condensed

phase physics

 

Wojciech Otowski

 

physics

Kraków 2021

Podstawy komputerowego modelowania

układów biomechanicznych

 

Adam Ciszkiewicz

 

mechanika

Kraków 2021

Soil Remedation

Laboratory Classes

 

Tomasz Baczyński

 

environmental engineering

Kraków 2021

Metody badań biomateriałów i tkanek

– wstęp do ćwiczeń laboratoryjnych

 

Aneta Liber-Kneć

Sylwia Łagan

 

mechanika

Kraków 2021

Idea miasta.1870 – 1970

 

Rafał Blazy

 

 

architektura i urbanistyka

Kraków 2021

Ocena i przeciwdziałanie zagrożeniu powodziowemu

 

Izabela Godyń

Andrzej Mączałowski

Elżbieta Nachlik

 

 

inżynieria środowiska

Kraków 2021

Zarządzanie środowiskiem i zarządzanie środowiskowe

 

Joanna Bąk

 

 

inżynieria środowiska

Kraków 2021

Uzdrowiska, kąpieliska termalne i ośrodki spa

 

Elżbieta Węcławowicz-Bilska

 

 

architektura i urbanistyka

Kraków 2021

Studia nad architekturą i urbanistyką Polski międzywojennej

 

TOM V: Architektura dla edukacji, wypoczynku i higieny w Małopolsce

 

pod redakcją Macieja Motaka

architektura i urbanistyka

Kraków 2021

Studia nad architekturą i urbanistyką Polski międzywojennej

 

TOM VI: Planowanie, budowanie i ulepszanie Wielkiego Krakowa w odrodzonym państwie

 

pod redakcją Macieja Motaka

architektura i urbanistyka

Kraków 2021

Wybrane zagadnienia analizy schematów zniszczenia materiałów i konstrukcji

Stefan Bućko

Agnieszka Chojnacka-Brożek

Grzegorz Milewski

mechanika

Kraków 2021

Podstawy geomorfologii i morfodynamiki rzek

Zofia Gręplowska

Joanna Korpak

Anna Lenar-Matyas

inżynieria środowiska

Kraków 2021

Studia nad architekturą i urbanistyką Polski międzywojennej

 

TOM VII: Wielkie miasta Drugiej Rzeczpospolitej.
Wybrane zagadnienia architektury i urbanistyki
metropolii trzech dawnych zaborów

pod redakcją Macieja Motaka

architektura i urbanistyka

Kraków 2022

Podstawy turystyki i wypoczynku w kontekście wybranych uwarunkowań społeczno-gospodarczych Polski

 

Halina Hreherowicz-Gaber

architektura i urbanistyka

Kraków 2022

O projektowaniu architektury miejsc pracy

Tom 1 Architektura zakładów produkcyjnych

Marek Bystroń

Wojciech Dudliński

Maciej Złowodzki

architektura i urbanistyka

Kraków 2022

Teoria i analiza obwodów

Omówienie podstawowych narzędzi stosowanych przy analizie obwodów elektrycznych

Maciej Gibas
Konrad Hawron

automatyka, elektronika i elektrotechnika

Kraków 2022

Początki algebry

 

Orest Artemowicz

matematyka

Kraków 2022

The physics of nanosurface systems

Magdalena Fitta

Michał Krupiński

Marcin Perzanowski

Wojciech Tabiś

fizyka stosowana

Kraków 2023

Polacy i chemia na ziemiach polskich w XIX wieku

Krystyna Nowak

Barbara Żmudzińska-Żurek

Kazimierz Rutkowski

Piotr Suryło

Elżbieta Vogt

Otmar Vogt

chemia

Kraków 2023

Studia nad architekturą i urbanistyką Polski międzywojennej

 

TOM VIII: Dziedzictwo znaczących obiektów użyteczności publicznej okresu miedzywojennego

pod redakcją Macieja Motaka

architektura i urbanistyka

Kraków 2023

Podstawy zapisu konstrukcji w platformie chmurowej 3DEXPERIENCE

 

Łukasz Gola

mechanika

Kraków 2023