+12 628 22 19 biuropkxxi2.0@pk.edu.pl

Materiały dydaktyczne

i monografie

opracowane w ramach projektu Programowanie doskonałości         – PK XXI 2.0. Program rozwoju Politechniki Krakowskiej na lata 2018-22” dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego

Umowa nr POWR.03.05.00-00-z224/17

Geographic Information Systems

Robert Szczepanek

 

environmental engineering

Kraków 2020

Heat Transfer Problems in Heating Systems

Wiesław Zima, Grzegorz Ojczyk

 

energy engineering

Kraków 2020

Municipal Infrastructure

Jarosław Müller

 

environmental engineering

Kraków 2020

Applied Hydraulics.

Introduction and basics

Tomasz Siuta

 

environmental engineering

Kraków 2020

Indoor Air Quality

 

Jarosław Müller, Dorota Skrzyniowska, Renata Sikorska-Bączek

 

environmental engineering

Kraków 2020

Introduction to BIM Concept

 

Jarosław Müller, Nina Szczepanik-Ścisło

 

environmental engineering

Kraków 2020

Introduction to wastewater treatment

 

Jerzy Mikosz

 

environmental engineering

Kraków 2020

Technologies of essential oils

Technologie olejków eterycznych

 

Rafał Rachwalik, Grzegorz Kurowski, Elżbieta Vogt, Otmar Vogt

 

chemia

Kraków 2020

Building Installations

 

Jarosław Müller, Joanna Bąk


 

environmental engineering

Kraków 2020

Selected problems of condensed

phase physics

 

Wojciech Otowski

 

physics

Kraków 2021

Podstawy komputerowego modelowania

układów biomechanicznych

 

Adam Ciszkiewicz

 

mechanika

Kraków 2021

Soil Remedation

Laboratory Classes

 

Tomasz Baczyński

 

environmental engineering

Kraków 2021

Metody badań biomateriałów i tkanek

– wstęp do ćwiczeń laboratoryjnych

 

Aneta Liber-Kneć

Sylwia Łagan

 

mechanika

Kraków 2021

Idea miasta.1870 – 1970

 

Rafał Blazy

 

 

architektura i urbanistyka

Kraków 2021

Ocena i przeciwdziałanie zagrożeniu powodziowemu

 

Izabela Godyń

Andrzej Mączałowski

Elżbieta Nachlik

 

 

inżynieria środowiska

Kraków 2021

Zarządzanie środowiskiem i zarządzanie środowiskowe

 

Joanna Bąk

 

 

inżynieria środowiska

Kraków 2021

Uzdrowiska, kąpieliska termalne i ośrodki spa

 

Elżbieta Węcławowicz-Bilska

 

 

architektura i urbanistyka

Kraków 2021

Studia nad architekturą i urbanistyką Polski międzywojennej

 

TOM V: Architektura dla edukacji, wypoczynku i higieny w Małopolsce

 

pod redakcją Macieja Motaka

architektura i urbanistyka

Kraków 2021

Studia nad architekturą i urbanistyką Polski międzywojennej

 

TOM VI: Planowanie, budowanie i ulepszanie Wielkiego Krakowa w odrodzonym państwie

 

pod redakcją Macieja Motaka

architektura i urbanistyka

Kraków 2021